มาคว้าดาวดวงนั้นด้วยกัน

posted on 26 May 2012 20:46 by cabalyamasora

จากเด็กซิ่วสู่ทางฝัน เด็กแพทย์

มารวมเป็นเพื่อนกัน เพื่อก้าวไปด้วยกันบนเส้นทางฝัน "คณะแพทยศาตร์"